Steeds meer professionals, zoals artsen en rechters, laten zich bij hun besluitvorming bijstaan door IT-systemen die gebruik maken van Big Data en zelflerende algoritmes. Hierbij is het vaak om commerciële of technische redenen niet mogelijk om te achterhalen hoe een advies tot stand is gekomen. De ethische implicaties hiervan zijn verstrekkend en potentieel maatschappij-ontwrichtend.

Zie ook: https://www.laccongres.nl/programma/15-november/